Föräldracoachning

Föräldracoaching!
För dig som är förälder till ett barn med ADHD/ADD

Vill du ha en förändring och förbättring i er vardag så kan det här vara något som passar just dig.

Föräldraansvaret är stort och det innehåller enorm glädje men även mycket oro.
När vi som förälder får ett barn med exempelvis ett rörelsehinder eller en hörselnedsättning så är det naturligt att hela familjen anpassar sig efter denna situation.

Får vi ett barn med NPF diagnos (ADD/ADHD) så läggs stora resurser på barnet som får mediciner, specialanpassningar i skolan, resurser och samtal via exempelvis BUP och mycket mera. Ett Barn med NPF diagnos kräver lika stora anpassningar av hela familjen som ett barn med en funktions-nedsättning.

Självklart finns föräldrastöd som man kan få ta del av men detta stöd kan många gånger vara teorier och teser. Jag hjälper dig att ta fram praktiska lösningar.

Jag kan förstå båda världarna. Jag har både haft en son med handikapp som tyvärr lämnade oss när han bara var 6år. Min andra son har ADHD. Jag har, dessutom, arbetat med barn som har särskilda behov i sin skolmiljö de senaste 10 åren.

Den tuffaste tiden för barn med ADHD/ADD, enligt mig, är mellan årskurs 3 till 6. Ja, det händer att det börjar tidigare och slutar senare. Varför det är så? Det är svårt att säga men till stor del handlar det om yttre förutsättningar.

NPF diagnoser är en tillgång när vi hanterar dem rätt. Många gånger så har barnet ett intresse för specifik sak. Det kan till exempel vara sparkcykel, dator, spel, fotboll, idoler eller matematik och det är via det som vi kan hjälpa barnet. Man kan aldrig lämna garantier på ett visst resultat, men om vi inte gör vad vi kan så kommer vi heller aldrig få veta vad som fungerade för just ditt barn och er familj.

Så vart lämnar det oss som förälder då? Jo, många gånger i en uppgiven situation med ett barn som sparkar, slår, skriker och kanske rent av rymmer. Hur vi än gör så verkar det som om att vad vi än gör så når vi inte fram. Vi kämpar med skolan så att det skall bli minimalt med bråk och stök. Samtidigt ska vi sköta våra jobb och sen har vi resten av familjen och någonstans mitt i allt detta, behöver vi egen tid för återhämtning.

Min coachning bygger på egen erfarenhet med många timmars praktik där jag prövat mig fram genom trix och knep och sett att det faktiskt fungerar.

Jag tror jag kan hjälpa dig som förälder med min samlade kunskap tillsammans med min egen erfarenhet.

ADHD- Coachning vänder sig till dig som är förälder till barn i ålder 2-11 år och som vill ha tips och hjälp med hur ni skall hantera vardagen. Målet är att du som förälder skall ha verktyg att hantera olika situationer så att konflikter och utbrott blir färre och att familj- och skolmiljön blir lugnare.


Föräldracoaching - ADHD är uppdelad i 3 moment.

Nr1 identifiering: Vart är vi idag, Hur ser familjen ut, Hur stora är problemen, Vad är problemen, Hur /var arbetar ni föräldrar och hur kan vi anpassa dagarna. Vad har barnet fått för hjälp? Vilka områden känner ni att ni främst behöver hjälp med?

Fungerar en ADHD-hjärna på samma sätt som vår eller finns det olikheter? Jag förklarar hur en ADHD-hjärna fungerar utifrån barnets synvinkel.

Nr2 strategi. I detta steg lägger vi upp en strategi hur ni ska kunna hantera olika situationer.

Hur kan vi förbereda er inför exempelvis en resa, en skoldag, utflykt, konflikter, datorer, godis, mat, träning och självklart kanske den största bromsklossen " läxorna ".

Efter detta steg har du fått några verktyg som du tar med dig hem och ska jobba med fram till nästa moment.

Nr3 Då träffas vi för en uppföljning. Hur har det gått? Var har du fått för reaktioner? Har det blivit bättre eller sämre? Vad fungerade för dig och vad behöver vi ändra på för att det skall bli ännu bättre.

Nu låter vi tiden gå och ni jobbar med dom verktyg som ni har fått och vid behov så bokar vi upp nya tider där vi fortsätter utveckla. Förändring tar tid! .

Utifrån vad vi kommer fram till vid moment 1 så kommer det att vara 2-3 veckor mellan varje besök. Hamnar du i situationer eller behöver du stöd mellan besöken ingår två telefontillfällen.

Vill du kontakta mig innan du bokar in dig för ett samtal så är du välkommen